In swedish…

Kampen mellan egot och självet. Här kanske kan finnas något… I Bibeln kallas den kampen mellan kött och ande. Och här tror jag inte det likställs kropp och ande utan kött och ande. Kött i bemärkelsen egot. det medvetna. CG Jung kallar kallar den högre kraften för självet, och menar att livet är en ständig kamp mellan egot och självet. Egot är den medvetna delen av vår varelse, medan självet uppfyller hela vår varelse, alltså både det medvetna och det omedvetna. Det kan också kallas för ”Gud i oss”, menar Jung. Egot är bara så liten som pricken i en stor ring. Därför är det enligt Jung omöjligt att endast med vårt medvetna jag avgöra vad som är bäst för oss. Hur ser detta ut i teaterarbetet? Jag försöker tänka hur jag själv förhåller mig till det. Jo, jag försöker ge plats för självet. Jag kan uttrycka, ropa efter det. Jag kan med rörelser och kropp åkalla det. Jag kan med meditation ge det plats. Jag kan be om det. Men räcker det? Måste jag inte också, med kraft och helig munterhet bryta ner, minska mitt ego? Hur yttrar sig mitt ego? Genom att hävda min perfektion!  Genom att dölja mina brister! Genom att hävda min rätt och tolkningsföreträde! Genom att låta mina ”vardagliga” problem ta plats i teaterrummet! Genom att förneka Gud! Att förneka det Gudomliga i mig själv! Genom att låta det rationella komma först!…