Kulturen och besöksnäringen. 

Fullsatt Länsteater när det bjöds in till möte om hur kulturen och besöksnäringen kan mötas. Goda exempel och behovsinventering. Björn Ahlsén från Kultur o fritidsnämnden och Monica Frisk från Gotlands Förenade Besöksnäring höll i mötet. 1 timma som en första arena. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *